fredag 15. januar 2010

Baby, beibi eller bebi?

Bacon, beiken eller beken?
  • Ord som vi uttaler på engelsk, bør vi skrive på engelsk. Ord som vi uttaler på norsk, bør vi skrive på norsk.
Er du enig? Denne påstanden er det mange som er enig i. - Men den neste påstanden vil nok fleire vere i tvil om:
  • Lånord vi har fått fra engelsk, vil tilpasse seg norske fonemer, og blir uttalt på norsk når vi snakker norsk.
Vi kan velge mellom uttalen beibi eller bebi. Begge er rein norsk uttale. Den engelske diftongen i baby har ein veldig svak i-lyd, og ligger bak i munnen. Det fonemet har vi ikkje i norsk. I norsk tale vil derfor uttalen måtte velge mellom norsk diftong ei eller norsk e. Begge disse fonema ligger langt framme i munnen, og finst ikkje i engelsk.
Min konklusjon er:
seier du beibi, så skriv beibi. Seier du bebi, så skriv bebi. Seier du baby, så skriv baby. Men dette siste klarer du bare korrekt når du bruker engelske fonemer, dvs når du snakker engelsk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar