mandag 18. januar 2010

Ttttttt-oldefar var morder


Når eg forteller at eg driv med slektsforskning, får eg ofte høre denne historien: Det var ein som begynte med slektsforskning. Han var veldig ivrig, - heilt til han fant at tippoldefaren var ein morder. Da slutta han med den hobbyen.

Eg for min del synes det er interessant når ein finner historier omkring forfedrene. Historier som gir innsikt i korleis desse forfedrene levde. På mor mi si side i Danmark har eg mange navn bakover i slekta. Men det er navn, bare navn. Eg har datoer, noen få yrker, og ellers bare navn. Bygdebøkene i Norge gir ein del informasjon i tillegg til navna, og det gir innhold. Det gir liv til historien.
Nå har bygdebøkene vanligvis ein nøktern stil i omtalen av folk. Men Sør-Audnedal bygdebok har ein saftig beskrivelse av min tttttttt-oldefar Halkild Hujeson Skofteland, f 1592:

Sør-Audnedal bygdebok s. 283:
- - Denne Halkild var noko av ei ufe. Han var skuld i eit mannedrap og måtte løyse seg ut med hard bot i gull. Og på eit lagting i Farsund om ein gardpart i Foss møtte han opp så full at lagmannen viste han ut og gav han hard bot for framferda si. Han vart gift med ei gardjente frå Foss og fekk stor arv her, men også her vart det leven med karen - -

Sønnen Huje hadde brukt kjeften: Sak nr. 78 i tingboka Lister 1662 (nr. 2)
Carsten Vester Gahre fremstoed for retten och begierede udj tingbogen at motte indføris, dit Huie Skoffteland sagde til hannem. Du est ehnn helvedes brand, och skulle til helvede. Hertil suarede dj sex mend som berete sligt iche at haffue hørt, eller viste huilchen aff parterne saadan skielderier, neffnde først eller sist.

Eg registrerer i debatten på Digitalarkivets forum at det er interesse for slekt i alle sosiale lag. I eldre tid var det store forskjeller i samfunnet. Det var det finare borgerskapet, det var bondestanden, det var husmenn, og det var reisende, taterfolk og romfolk. Dei sosiale lag hadde ulike mønster for mobilitet, valg av ektefelle og bruk av etternavn. For slektsforskning er dette interessante utfordringar. Alle slektsledd er interessante. Det gjelder å finne historiene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar