søndag 13. juni 2010

Syn oss åkeren din

               Møt ikkje med:
               gøyande hund,
               hotande hand,
               trakk ikkje i rugen!
               men syn oss åkeren din
               ei morgonstund!

Fra Seint rodnar skog i djuvet av Olav H Hauge (1956)


Eg presenterer et dikt til av Olav H Hauge. Eg likar dei dikta.

lørdag 5. juni 2010

Hestar og lufferar


                Hestar og lufferar ser etter
                vasskrubbor i vegkanten.
                Kva skal dei
                med bensinstasjonar?  

Fra "Spør vinden" av Olav H Hauge (1971)

Denne hestedrikka står i vegkanten i svingane ved Lygne rett nord for Tingvatn. Da eg var liten var det også ei hestedrikke ved Strendan, et par hundre meter sør for Evje-krysset på Skeie. Den forsvant da dei utvida veien. Veien blei brei og fekk asfalt. Til glede for alle bilistar -
Men hestedrikka ved Tingvatn er tatt vare på. Takk for det!