mandag 15. februar 2010

Sjål Eikjen

"Sjål Eikjen" er et godt uttrykk som blir brukt i Eiken. Det betyr "sjølve Eiken" = garden Eiken. Eiken bygd har som så mange andre bygder fått navn etter garden der kirka ligger. Når du er fra "sjål Eikjen" er du fra garden Eiken. Eg er fra Eiken, men ikkje sjål Eikjen. Eg voks opp på Skeie, et par kilometer lenger sør.


Eg har sett at Farsunds Avis og andre har brukt "sjål Eikjen" som et kuriøst uttrykk for heile Eiken. Det blir egentlig motsatt. Sjål Eikjen betyr "ikkje heile bygda, bare garden".

I Eiken betyr i bygda Eiken, Eiken betyr på garden Eiken. Utan å vere lokalkjend vil eg tru at samme bruk av preposisjonar blir brukt for å skille mellom garden og bygda i Fjotland, Bygland, Konsmo, Øyslebø,  Austad og mange andre stader. Eg kan ikkje sei eg har hørt brukt på Kvås og på Holum, men eg skulle tru det må vere rett der også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar