mandag 1. februar 2010

Kontakt på Facebook

Nytt Storaker-navn i databasen min.

Eg blei kontakta i kveld av ei som hadde funne etternavnet mitt på Facebook. Ho såg eg hadde slekt som hobby, og spurde om eg hadde opplysningar om farfaren. Aksel Eriksen var født ca 1897, Strømsveien, Oslo, som yngst av 9 søsken. Han døde relativt tidlig. Sønnen til Aksel tok seinere etternavnet Storaker, fordi slekta hadde brukt det før.

Eg fant farfaren som Axel Thorbjørn Eriksen, f 1894, i Strømsveien 22 FT-1900 "Beviset" på at det er rett spor er broren Johan som har mellomnavnet Storager. Eg fant han så i Horten i Norske gravminner som Aksel Thorleif Eriksen, født 18.12.1894 og død 30.04.1854.

Oldefaren fant eg som Johann Emil Ericksen (15) i FT-1865 og der var t-oldefaren Ånen Eriksen (51) oppgitt til å vere født i Grimstad. Det må vere ein feil, for Ånen var født 16. april 1815 på Storaker av foreldre Erik Simonsen og Todne Nilsdatter Mandal kirkebok


Denne Ånen Eriksen Storaker, f. 1815, har eg i min database

Det er interessant at Storaker blei tatt i bruk som slektsnavn over 100 år etter at familien flytta fra garden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar