onsdag 3. mars 2010

Slekt - matematikk - og Harald Hårfagre

Kva betyr det å høre til ei slekt?

Vi har hørt om Israels 12 stammer. I Skottland er det ei oppdeling i klaner.

Kan ein bruke slekt som begrep for noe som vedvarer over tid, fra generasjon til generasjon? Kan disse furustammene vere et bilde på slekter som lever side om side, som Israels 12 stammer?

Det passer ikkje med min bruk av ordet slekt. For meg er slekt noe som forgreiner seg. Eg har to foreldre, 4 besteforeldre, 8 oldeforeldre, 16 t-oldeforeldre. Kvar av disse t-oldeforeldrene har 16 t-oldeforedre, da er vi kommen opp i 256 ttttt-oldeforeldre født omkring 1750-1800. Med samme forgreining videre vil vi få 1.048.576 av 17t-oldeforeldre sånn omtrent på 14-15-hundretallet. Og så blir det 1.099.511.627.776 stykker av 37t-oldeforeldre sånn omtrent år 800-900.

Så for meg er bildet av ei slekt et tre med uttallige forgreininger.
Nå fantes det ikkje 1000 milliarder mennesker på Harald Hårfagres si tid. Tallet på forfedre blir mindre på grunn av inngifte. Mine oldeforeldre Tønnes Skagestad og Else Mønnesland var søskenbarn, så mi farmor Kristine hadde derfor bare 6 oldeforeldre i stedet for 8. Etter mange generasjoner er nesten alle i slekt og det blir mye inngifte. Derfor blir antallet forfedre redusert. Men, - antallet anelinjer følger matematikken. Vi har faktisk 1000 milliarder anelinjer når vi går 40 generasjonar bakover. Ein del av mine anelinjene tipper eg går til Harald Hårfagre. Eg reknar meg som arving til Harald Hårfagre. Mitt bevis er det sannsynlige matematisk. :-)

Når det gjelder etterslekt så forgreiner den seg mye livligare enn anetavla. Den kinesisk ettbarnspolitikken vil gi enkle slekter, ett medlem pr generasjon. Det er unntaket.
Harald Hårfagre følgte ikkje kinesisk politikk. Eg har sett historiske oversikter som gir han 23 barn med 7 ulike kvinner. Nå var det politisk fordel å ha ein konge som oldefar, så det er jo svært sannsynlig at både den eine og den andre dikta litt når dei skulle legge fram slektstavla si. Dei hadde ikkje gen-testar, så det var fritt for å prøve seg. La oss sei at 15 av barna var hans, og at dei neste generasjonane var like produktive. Da ville han ha 225 barnebarn, og 50.625 t-oldebarn, - og 170.859.375 tttt-oldebarn (170 millioner). Noen var mindre produktive, og så blei det inngifte, slik at heller ikkje etterslekta sprenger jordas befolkning. Men sikkert er det at Harald Hårfagres etterslekt spreier seg som greinene på eiketreet. Vi er mange.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar