søndag 14. mars 2010

Prestenkene på Snig - og dei militære

Eg fant mi tt-oldemor Magnete Angelsdatter Holst (20) på Snig i Lindesnes i FT-1801. Mora Petronella Dorthea Maria Holst (43) og mormora Magnethe Petersen (70) var begge prestenker. Eg fant ut at farfaren døde som prest i Tveit i 1778, og faren døde som prest i Valle i Setesdal i 1793. Eg stilte meg spørsmålet: Korfor slo desse prestenkene seg ned på Snig?


Magnete blei i 1805 gift med Peder Simonsen fra Rødberg. Han var (27) i FT-1801 og var da skipseier og skipper. Her er kirkeboka ved vielsen i 1805:
Ein av fadderane var Capitain von Petersen fra Nordre Walle. Bruken av "von" føre etternavnet var litt snobberi som offiserer hadde lov til. Han er Primier Lieutnant Fridrerich Petersen (40) i FT-1801.

Ifølge Olai Ovenstads militærbiografier II blei Friderich i 1791 gift med Marta Magdalena Buchholm. Eg har ikkje funne denne vielsen, eller kor ho kom ifra. Men Marta er nok fadder frue Petersen ved ein dåp på Fasseland i april 1793. Friderich Petersen var født 1761 i Tveit, og var bror til Petronella Dorthea Maria Holst. Ho blei enke i Valle i Setesdal i juli 1793.

Så det var nok offiseren Frederich Petersen som først kom til Nordre Valle, og så kort etter kom søstera og mor hans som begge var blitt enker og leigde hus på Snig.

Mormor Magnete Petersen hadde ein far som var militær, og ei mor som var av familien Kraft. Ein nevø av Magnete var kjøpmann Even Jensen Gulsrud Kraft fra Ringebu. Han var (55) i Kristiansand i FT-1801. Hos han var losjerende Peter Johan Holst (21), den eldste sønnen til Peteronella Dorthea Marie.
Evens sønn Jens Edvard Kraft (1784-1853) blei sorenskriver i Mandal, og var også litteraturhistoriker, statistiker og redaktør. Han har skrive "Topografisk-statistisk beskrivelse over Kongeriget Norge", 6 bind.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar