onsdag 10. mars 2010

Ein time i Drammen er bedre enn -


Sommeren 2000 hadde eg funne ut at min ttt-oldefar Lorents Angel Holst var født i Drammen 1751, og var sønn av Peter Johan Holst og Maren Wiell. Eg var nokså fersk som slektsforsker, og prøvde meg fram med DIS-treff, Familysearch og i Digitalarkivet. Men eg fant ikkje fram til meir om dette foreldreparet.

Ut på hausten var eg med jobben på ekskursjon til Frydenhaug skole i Drammen. Vi var på et hotell, og i pausen midt på dagen satt eg og bladde i ein turistbrosjyre. Plutselig la eg merke til et stedsnavn, - Mads Wiels plass, oppkalt etter ein av byens rikaste forretningsmenn på 1700-tallet. Aha, detektiven i meg blei vekt. Eg for på dør og fant fram til Drammen bibliotek. Der fant eg etter få minutter det eg hadde et håp om, ei slektsbok: "Slægten Wiel på Strømsø og Fredrikshald" av H. Krog Steffens, utgitt Oslo 1903. Eg leste og leste, og noterte så raskt eg kunne. Så leverte boka i skranken og skunda meg tilbake til mine kollegaer. Alt i løpet av ein time i Drammen!

Da eg kom heim og kom på internett igjen fant eg fram til meir informasjon. Eg brukte stavemåten Wiel i søkinga. Eg fant blant anna Per Nermos database.
Store Norske Leksikon hadde også informasjon om trelasthandler Mads Jensen Wiel (1643-1716). Og fogd Iver Wiel var nevnt i Wikipedia.
I slektsboka var Mads Jensen Wiel positivt omtalt. På den tida var det ei viktig inntektskilde for kongen i Kjøbenhavn å selge titler som kanelliråd, konsul, etc., titler som kunne vere fine å ha i selskapslivet. Mads Jensen hadde ikkje kjøpt slike titler. Han nøyde seg med å vere forretningsmann.


Slik ser det ut på Mads Wiels plass i dag. Bildet er fra bloggen Jutul-heimen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar